Мовної підготовки

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Підготовки іноземних громадян»Мовної підготовки»Робочі програми»Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна"

Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна"

Спеціальності 133 Галузеве машинобудування

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Українська мова як іноземна
  • Курс: 1-2
  • Автор: Семененко І.Є., Кісіль Л.М.