Мовної підготовки

Google форма для проведения контроля знаний по русскому языку

На тему  «Предмет и его цвет» для студентов 1 курса автомобильного факультета

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Російська мова як іноземна
  • Курс: 1
  • Автор: Цимбал Т.М.