Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Механічний факультет»Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій»М.В. до лабораторних робіт»«Управління проектами» змістовий модуль ІІІ «Комп’ютерні технології в управлінні проектами»