Ви тутВідкрите лекційне заняття

Відкрите лекційне заняття

18.травня 2015р. о 8:00
відбудеться відкрите лекційне заняття з дисципліни
«Інформація і системoлогія»(гр. ДЕК - 11)
(ауд. 120)
Лектор доц. Шевченко В.О.
Тема заняття:
«Побудова графіків і діаграм в Excel 2010»