Інформатики і прикладної математики

Екзаменаційні білети

Фастовець В.І.

Екзаменаційні білети з дисципліни "Інформатика" для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства    6.030509 Облік і аудит        6.030503 Міжнародна економіка”