Інформатики і прикладної математики

Лабораторний практикум

Онуфрей Ю.Є., Подоляка О.О. та ін.

Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Основи комп'ютерізації" для студентів напряму підготовки 6.050201 "Системна інженерія"