Інформатики і прикладної математики

Робоча програма навчальної дисципліни

Фастовець В.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Обчислювальна техніка і програмування " підготовки бакалавра галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування   152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (2ММ)