Інформатики і прикладної математики

Робоча програма навчальної дисципліни

Фастовець В.І. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційні технології " підготовки бакалавра галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування  спеціальності  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (1ММ).