Технології машинобудування та ремонту машин

Патент на корисну модель № 151941

Спосіб управління рухом чотиривісного транспортного засобу