Інженерної та комп’ютерної графіки

Каф. ІКГ

Програма навчальної дисципліни "Машинна графіка та комп’ютерні технології" (2Д, бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»;
Напрям підготовки: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Шифр: №6 2017 рік
Кількість кредитів: 2
Семестр навчання: 4
Розробники:  проф. О.В. Черніков

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к самостоятельной роботе по инженерной графике (тема “Соединения шпоночные и шлицевые”) для студентов всех специальностей.

Подригало Н.М.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к самостоятельной роботе по инженерной графике (тема “Соединения шпоночные и шлицевые”) для студентов всех специальностей. -
Харьков: ХНАДУ, 2017. - 24с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з інженерної графіки тема: З'єднання шпонкові та шліцьові

Подригало Н.М.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з інженерної графіки (тема “З'єднання шпонкові та шліцьові”) для студентів всіх спеціальностей. -
Харків: ХНАДУ, 2017. - 24с.

САПР и КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ в МАШИНОСТРОЕНИИ. ОЛИМПИАДА-2018

Задание №3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни:
«СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ»

Цель работы: разработать приложение, автоматизирующее проектирование билборда и конструкторской документации к нему.

Програма навчальної дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (1Дт, бакалавр, 2018)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»;
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Шифр: 2018 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 2
Розробник: доц. Є.М. Іванов

 

Програма навчальної дисципліни "Технології комп’ютерного проектування" (1МІт бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність:

«Фахівець з інформаційних технологій»

Напрям підготовки:

122 «Комп’ютерні науки»

Шифр: № 20  2017 року
Кількість кредитів: 3
Семестр навчання: 2
Розробник: доц. Н.І. Грицина

Програма навчальної дисципліни "Технології комп’ютерного проектування" (2МІ бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність:

«Фахівець з інформаційних технологій»

Напрям підготовки:

122 «Комп’ютерні науки»

Шифр: № 3.1.10  2017 року
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 4
Розробник: проф. О.В. Черніков

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1М, MC бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність:

133 «Галузеве машинобудування»

132 «Матеріалознавство»

Шифр: №10, 11  2017 року
Кількість кредитів: 7
Семестр навчання: 1, 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова
Підписатися на цей канал RSS