Інженерної та комп’ютерної графіки

Ви тутМеханічний факультет»Інженерної та комп’ютерної графіки»Показати матеріали по тегу: ИКГ

Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Комп’ютерна графіка» за темою «Моделювання параметричного ряду деталей» для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 122 «Комп’ютерні науки»

Черніков О.В., Андрієнко С.В, Рагулін В.М.

Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Комп’ютерна графіка» за темою «Моделювання параметричного ряду деталей» для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 122 «Комп’ютерні науки». – Харків: ХНАДУ.– 2017. – 24 с.

Додаткова інформація

Методичні вказівки та завдання з інженерної графіки (розділ "Нарисна геометрія")

Даниленко В.Я.
Методичні вказівки та завдання з інженерної графіки (розділ "Нарисна геометрія") для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 "Будівництво"
Харків: ХНАДУ, 2013. - 26 с.

Додаткова інформація

Методичні вказівки до виконання завдання з дисципліни "Інженерна графіка"

Даниленко В.Я.
Методичні вказівки до виконання завдання з дисципліни "Інженерна графіка" для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060101 "Будівництво"
Харків: ХНАДУ, 2013. - 26 с.

Додаткова інформація

Бібліотека елементів електричної принципової схеми (скорочена)

“Бібліотека елементів електричної принципової схеми (скорочена)”
Подригало Н.М.

 

Бібліотека елементів призначена для виконання креслеників електричних принципових схем в графічному пакеті AutoCAD. 

Файл архіву містить бібліотеку умовних графічних позначень найбільш поширених елементів електричної принципової схеми. Архів можна розпакувати в будь-яку папку для документів на комп'ютері. Графічні позначення елементів додаються у файл кресленика схеми за допомогою команди вставки блоків.

Додаткова інформація

Завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів спеціальності 141

Подригало Н.М.
Завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка"  для студентів спеціальності 141 -
Харків: ХНАДУ, 2018. - 17 с.

 

Библиотека основных элементов электрических схем может быть загружена по  ссылке.

 

 

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Машинна графіка та комп’ютерні технології" (2Д, бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»;
Напрям підготовки: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Шифр: №6 2017 рік
Кількість кредитів: 2
Семестр навчання: 4
Розробники:  проф. О.В. Черніков

 

Додаткова інформація

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к самостоятельной роботе по инженерной графике (тема “Соединения шпоночные и шлицевые”) для студентов всех специальностей.

Подригало Н.М.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к самостоятельной роботе по инженерной графике (тема “Соединения шпоночные и шлицевые”) для студентов всех специальностей. -
Харьков: ХНАДУ, 2017. - 24с.

Додаткова інформація

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД

Участники Всеукраинских олимпиад по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике: (1996-2018 годы).

1 место - 8 раз;

2 место - 7 раз;

3 место - 16 раз;

4-6 места - 24 раза.

 

Додаткова інформація