Інженерної та комп’ютерної графіки

Ви тутМеханічний факультет»Інженерної та комп’ютерної графіки»Показати матеріали по тегу: ІКГ

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1М, MC бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність:

133 «Галузеве машинобудування»

132 «Матеріалознавство»

Шифр: №10, 11  2017 року
Кількість кредитів: 7
Семестр навчання: 1, 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка" (1АП, АПТ бакалавр, 2017)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 01 «Освіта»;
Спеціальність:

015 «Професійна освіта. Транспорт»

015 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»

Шифр: №11 2017 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 1
Розробник: доц. Є.М. Іванов

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Технології комп'ютерного проектування" (3МІ, бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Напрям підготовки: 122 «Комп’ютерні науки»
Спеціальність: «Фахівець з інформаційних технологій»
Шифр: ОПП 3.1.10 2017 рік
Кількість кредитів: 4,0
Семестр навчання: 5
Розробник: проф. О.В. Черніков

 

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1ММ, бакалавр, 2017)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»;
Спеціальність: 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
Спеціалізації: «Метрологія та вимірювальна техніка»
Шифр: №19 2017 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 1
Розробник: к.т.н., доц. Н.І. Грицина

 

Додаткова інформація

Начертательная геометрия

Начертательная геометрия: Учебник для строит. спец. вузов / Крылов Н.Н., Иконникова Г.С., Николаев В.Л. и др. - 5-е изд. - М.: Высшая школа, 1984. - 224 с.

В учебник включены все разделы курса начертательной геометрии, предусмотренные учебной программой:
1) ортогональные проекции.
2) аксонометрия.
3) линейная перспектива.
4) проекции с числовыми отметками
5) основы автоматизации решения графических задач.

Додаткова інформація