Оголошується сьомий спільний конкурс (Ф85) науково-дослідних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

Оголошується сьомий спільний конкурс (Ф-85) науково-дослідних проектів

Державного фонду фундаментальних досліджень і

Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

Запити приймаються до 20 вересня 2018 року.

З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД за посиланням:

Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є обов'язкова.
  2. 2.Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф85.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

  1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 1 примірник.
  2. Копії публікацій за останні 5 років (не більше 5) – 1 примірники.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без позначок!

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.uaзакладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради ДФФД

«____» ____________________2018 р.

УМОВИ

проведення конкурсу Ф85

сьомий спільний конкурс науково-дослідних проектів

Державного фонду фундаментальних досліджень і

Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень

для фінансування у 2019-2020 роках

     1. Загальні засади

1.1. Метою конкурсу є грантова підтримка спільних українсько-білоруських науково-дослідних проектів за наступними пріоритетними напрямами:

- інформаційні та комунікаційні технології;

- енергетика та енергоефективність, відновлювальні джерела енергії;

- раціональне природокористування, дослідження зміни клімату;

- науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, біотехнології;

- нові речовини і матеріали;

- наукові основи нових технологій в машинобудуванні

- електроніка і фотоніка

- спільне українсько-білоруське минуле та сьогодення в актуальних напрямах соціально-гуманітарних досліджень.

1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених і студентів.

        

   2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

         2.1. На конкурс подаються науково-дослідні проекти, що відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень та мають значну наукову й практичну значимість.

         2.2. При розгляді проектів оцінюються:

         - актуальність і новизна наукової тематики;

         - наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;

         - інноваційна орієнтованість наукових проектів;

         - забезпеченість необхідною матеріальною базою.

         Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей у виданнях, які індексуються міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки.

        3. Реєстрація проектів

3.1. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у термін до 20 вересня 2018 року та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля (мокра печатка на конверті, дата реєстрації відправлення кур’єрськими службами).

Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.

Електронну форму для підготовки запиту для участі у конкурсі необхідно заповнити на конкурсному ресурсі ДФФД із попередньою реєстрацією за посиланням – contest.dffd.gov.ua.

         3.2. Колектив, що буде виконувати спільні дослідження, подає до ДФФД запит з інформацією про українську і білоруську частини проекту.

         3.3. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.                

         3.4. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів в одному примірнику за підписами керівника організації-виконавця, завірених печаткою направляються поштою, подаються особисто або вкладаються до скриньки ДФФД за адресою: 01601, м.Київ, бульвар Шевченка,16 (скринька – на пункті охорони).

Контактні телефони: 246-39-29, з 9 до 17 год.

Запити на конкурс приймаються до 20 вересня 2018 року.

До матеріалів запиту додаються два примірники копій опублікованих наукових праць за тематикою проекту.

3.5. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.6. Наукові проекти, які за результатами конкурсу затверджені до фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається ДФФД.

         3.7. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів та їх технічні завдання проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

         3.8. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний перелік підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД після узгодження з БРФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.9. Керівники проектів-переможців отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними контактними даними.

         3.10. Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.

4. Умови реалізації підтриманих проектів

4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень.

4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом у 2019 році приймається на базі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.

 

 

Go to top