Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Кафедра інформатики та прикладної математики

Кафедра інформатики та прикладної математики

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни "Основи програмування" для студентів потоку 1М, 1МС

Шевченко В.О.

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни "Основи програмування" за спеціальностями 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування для студентів потоку 1М, 1МС

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи програмування" для студентів групи М-23т1

Шевченко В.О.

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи програмування" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування для студентів гр. М-23т1

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи програмування" для студентів групи М-13т1

Шевченко В.О.

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи програмування" за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування для студентів гр. М-13т1

Робоча програма з дисципліни "Емпіричні методи програмної інженерії"

Робоча програма з дисципліни "Емпіричні методи програмної інженерії" для студентів денної форми навчання спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення".

Розробник ст. викладач кафедри ІПМ Козачок Л. М.

Робоча програма навчальної дисципліни "Технічні засоби навчання" для студентів потоку 3АП, 3АПТ

Шевченко В.О.

Робоча програма навчальної дисципліни "Технічні засоби навчання" за спеціальностями 015.13 Професійна освіта. Метрологія стандартизація та сертифікація; 015.20 Професійна освіта. Транспорт

Конспект лекцій з дисципліни "Технічні засоби навчання" для студентів потоку 3АП, 3АПТ

доц. Шевченко В.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Тезнічні засоби навчання" для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 015 Професійна освіта

Збірник конспектів лекцій з дисципліни "Інформатика".

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр дорожньо-будівельного факультету усіх спеціальностей, денної форми навчання.

Викладач доцент, к.т.н. Кудін А. І.

Конспект лекций по дисциплине "Основы программирования" для иноземных студентов специальности 133 (Механический факультет)

доц. Шевченко В.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Основи програмування" для іноземних студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 133 Галузеве машинобудування (російською мовою)

Конспект лекцій з дисципліни "Математичне моделювання та методи оптимізації".

Конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр автомобільного факультету 5-го курсу.

Викладач: проф., д.ф.-м.н. Колодяжний В.М.

Підписатися на цей канал RSS