Хімії

Каф. ЕП

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: «Аналіз господарської діяльності» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни: «Економіка будівництва» для студентів денної форми навчання галузь знань 19 «Будівництво та архітектура» напрям підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Ціноутворення та техніко-економічне обґрунтування геодезичних та будівельних робіт», галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій», освітня програма – Інженерна геодезія

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення та техніко-економічне обґрунтування геодезичних та будівельних робіт» підготовки магістра в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньою програмою «Інженерна геодезія» 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу» підготовки магістра в галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 – «Економіка» за освітньою програмою «Економіка» 

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу» підготовки магістра в галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» підготовки магістра в галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування» 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» підготовки магістра в галузі знань 29 – «Міжнародні відносини» спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини»

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» підготовки магістра в галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 – «Економіка»ь за освітньою програмою «Економіка» 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» підготовки магістра в галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Підписатися на цей канал RSS