Хімії

Каф. ЕП

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна відповідальність» підготовки магістрів за спеціальностями: 051 «Економіка», 076«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» усіх форм навчання 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» усіх форм навчання 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» заочної форми навчання 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ЗАСАДАХ РЕЙТИНГУВАННЯ

Дмитрієв  І.А.  Управління  трудовим  потенціалом  на  засадах рейтингування: монографія / І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шевченко,  Г.М. Максимюк. − Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. − 232 с.

МАРКЕТИНГ

Презентаційний матеріал до конспекту лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальностей: 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 – «Менеджмент», 071 – «Облік і оподаткування» усіх форм навчання. Тема 13. Організація, управління і контроль маркетингової діяльності підприємства

МАРКЕТИНГ

Презентаційний матеріал до конспекту лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальностей: 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 – «Менеджмент», 071 – «Облік і оподаткування» усіх форм навчання. Тема 12. Маркетингове планування на підприємстві

МАРКЕТИНГ

Презентаційний матеріал до конспекту лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальностей: 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 – «Менеджмент», 071 – «Облік і оподаткування» усіх форм навчання. Тема 11. Управління каналами розподілу

Підписатися на цей канал RSS