Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Прокопенко МВ

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Ціноутворення та техніко-економічне обґрунтування геодезичних та будівельних робіт», галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій», освітня програма – Інженерна геодезія

Додаткова інформація

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення та техніко-економічне обґрунтування геодезичних та будівельних робіт» підготовки магістра в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньою програмою «Інженерна геодезія» 

Додаткова інформація

ЦІНОУТВОРЕННЯ

Програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» кваліфікації бакалавр з економіки підприємства

Додаткова інформація

РИЗИКОЛОГІЯ

Програма навчальної дисципліни «Ризикологія» підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» кваліфікації бакалавр з економіки підприємства

Додаткова інформація

ЕКОНОМЕТРИКА

Програма навчальної дисципліни «Економетрика» підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» кваліфікація бакалавр з економіки підприємства

Додаткова інформація

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Програма навчальної дисципліни «Державне регулювання підприємницької діяльності» підготовки бакалавра галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність кваліфікації бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Додаткова інформація

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» підготовки бакалавра галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» спеціальність 051 «Економіка», кваліфікація бакалавр з економіки 

Додаткова інформація

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тестові завдання з дисципліни «Державне регулювання підприємницької діяльності» для студентів спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання 

Додаткова інформація

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Конспект лекцій з дисципліни «Державне регулювання підприємницької діяльності» для студентів спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання 

Додаткова інформація

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Державне регулювання підприємницької діяльності» для студентів спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навча

Додаткова інформація