Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Комп'ютерні мат технології

Тематичний план з самостійної роботи студентів.

План самостійної роботи студентів з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для бакалаврів усіх спеціальностей факультету транспортних систем.

Додаткова інформація

Комп'ютерні математичні технології.

Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів усіх спеціальностей факультету транспортних систем денної форми навчання.

Розділ 4. Реалізація методів опису моделей транспортних систем та оптимізації планування у системі Matlab.

Додаткова інформація

Комп'ютерні математичні технології.

Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів усіх спеціальностей факультету транспортних систем денної форми навчання.

Розділ 3. Чисельні методи отримання функціональних залежностей роботи транспортних систем.

Додаткова інформація

Комп'ютерні математичні технології.

Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів усіх спеціальностей факультету транспортних систем денної форми навчання.

Розділ 2. Представлення інформації о роботі транспортних систем у комп'ютері та прикладних програмах транспортних технологій.

Додаткова інформація

Комп'ютерні математичні технології.

Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів усіх спеціальностей факультету транспортних систем денної форми навчання.

Розділ 1. Функціональні залежності, яки описують транспортні та виробничі процеси.

Додаткова інформація

Методичні вказівки з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології".

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів факультету транспортних систем освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ "Моделювання дінамічних процесів у середовищі Simulink".

Додаткова інформація

Методичні вказівки з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології".

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів факультету транспортних систем освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ "Дослідження функцій опису транспортних систем".

Додаткова інформація

Методичні вказівки з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології".

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів факультету транспортних систем освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ "Лінійні та нелінійні рівняння та їх системи".

Додаткова інформація

Методичні вказівки з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології".

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні математичні технології" для студентів факультету транспортних систем освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Розділ "Лінійна алгебра та векторний аналіз".

Додаткова інформація

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з курсу "Комп'ютерні математичні технології" на основі використання математичної системи MATLAB Для студентів інженерних спеціальностей заочної форми навчання

Додаткова інформація